ثبت نام تیزهوشان - AN OVERVIEW

ثبت نام تیزهوشان - An Overview

دانش آموزان بعد از اطلاع از تعداد سوالات هر درس متناسب با پایه تحصیلی خود می توانند منابع تیزهوشان را طبق یک برنامه صحیح مطالعه نموده و جهت آمادگی بیشتر از آزمون های شبیه ساز تیزهوشان استفاده ک

read more